Als met de opdrachtgever overeenstemming is bereikt over hetgeen is voorgelegd, start de schetsontwerpfase.

In overleg met de opdrachtgever worden zorgvuldige analyses gemaakt van het programma van eisen en wensen.

Hierbij worden het beschikbare budget, de randvoorwaarden en mogelijkheden van de lokatie en de geldende voorschriften betrokken.

Als het plan goedgekeurd is door de welstandscommissie kan het plan verder uitgewerkt voor de bouwvergunning.

Hierbij worden alle voor de bouwbesluittoetsing van belang zijnde facetten meegenomen zoals draairichtingen, ventilatievoorzieningen, daglichtberekeningen e.d.

Ook wordt de energieprestatie berekent aan de hand van een epc-berekening.

 

We kunnen u ook begeleiden in keuzes van o.a. aannemer, constructeur en grondonderzoeken e.d.

Het schrijven van een bestek, regelen van de aanbesteding, werktekeningen maken en bouwbegeleiding behoort tot de mogelijkheden.

  

Neem contact met ons op voor een scherpe offerte.